SWV23-02

Passend onderwijs voor alle leerlingen


Zorgplicht

Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 te maken met zorgplicht voor passend onderwijs. Dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die bij hen ingeschreven staat of zich aanmeldt een passend onderwijsaanbod krijgt.

De school moet zorgvuldig onderzoeken wat het kind nodig heeft en nagaan of zij dit zelf kunnen bieden, eventueel met een ondersteuningsarrangement.

Als de school deze ondersteuning zelf niet kan bieden en aangeeft dat een kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school na overleg met de ouders zorgen dat er een school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en het kind kan toelaten.

Met de inwerkingtreding van passend onderwijs op 1 augustus 2014 heeft de verwijzende school die verantwoordelijkheid. Daarbij is het belangrijk dat de school goed met de ouders overlegt welke school passend is voor het kind.

Het kan zijn dat er geen mogelijkheden gezien worden om passend onderwijs te bieden op een reguliere school en dat er verwezen wordt naar een speciale (basis)school. In een dergelijk geval is het de taak van de school om ouders op weg te helpen, bv. door contact te leggen met de speciale (basis)school en de ouders te laten kennismaken met die school.

Voor een plaatsing op een speciale (basis)school hebben ouders een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze verklaring wordt in overleg met ouders aangevraagd door de verwijzende school.