SWV23-02

Passend onderwijs voor alle leerlingen


Over ons

De deelregio Enschede bestaat uit de volgende schoolbesturen:

Stichting Consent Openbaar Onderwijs
Katholiek Onderwijs Enschede Katholiek Onderwijs
VCO Oost Nederland Protestants Christelijk Onderwijs
Enschedese Schoolvereniging (ESV) Bijzonder neutraal
SIMON (Al Ummah) Islamitisch Onderwijs
Stichting Athena (Noorderkroon) Vrije scholen
VGPO Oosthoek (De Bron en de Fontein) Gereformeerd Primair Onderwijs
Attendiz Speciaal Onderwijs cluster 3 en 4

Op 1-8-2016 heeft de Stichting Attendiz de volgende scholen voor de basisschoolleeftijd in de deelregio Enschede:

  1. De Huifkar, zeer moeilijk lerende leerlingen;
  2. Onderwijscentrum Het Roessingh, kinderen met een chronische ziekte, lichamelijke beperking of meervoudige handicap;
  3. Het Sloepje, leerlingen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar, bij wie sprake is van een complexe problematiek en/of diffuse problematiek op het gebied van gedrag en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  4. Het Reliëf, leerlingen van groep 3 t/m 8 met forse gedrag en/of psychiatrische problematiek.

Deze 4 scholen staan in Enschede, maar voor kinderen uit Enschede wordt ook gebruik gemaakt van scholen buiten Enschede. Het gaat hierbij met name om de volgende scholen:

Naast deze scholen voor speciaal onderwijs heeft de deelregio Enschede drie scholen voor speciaal basisonderwijs, te weten:

Ariënsschool KOE
De Tender Consent
De Spinaker Consent

De besturen van de basisscholen werken ook samen met de besturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Dit gebeurt met name binnen het zogenaamde POVO-overleg en de commissie 10-14. Verder vindt er overleg tussen alle besturen plaats binnen de lokaal educatieve agenda (LEA).