SWV23-02

Passend onderwijs voor alle leerlingen


Commissie 10-14

De commissie 10-14 heeft als taak om zicht te krijgen op de specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen die gaan overstappen van het primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Op basis van de bevindingen wordt door de commissie een advies gegeven voor de meest passende ondersteuning.

Specifieke onderwijsbehoeften kunnen voorkomen op diverse gebieden, denk hierbij aan:

Leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen, worden door de commissie 10-14 gevolgd van hun   10 e (groep 6) tot en met hun 14e jaar (eind leerjaar 2 vo). Vandaar de naam commissie 10-14. Door vroegtijdige signalering en bespreking van leerlingen moet de overstap van PO naar VO soepel gaan verlopen. Voor mee informatie kunt u terecht op website van de commissie www.vo2302.nl/commissie-1014/